Vinderen af professionsbachelorprisen udpeget

Nyhed oprettet den 05. marts 2011

Fagudvalget har i dette nummer af Geografisk Orientering fornøjelsen af at præsentere vinderen af professionsbachelorprisen. Vi har modtaget en række gode og meget inspirerende projekter, der i høj grad vidner om, at der uddannes dygtige og reflekterende geografilærere, der i den grad er i stand til at undervise i faget på en fremsynet og fangende måde.

Blandt de indsendte projekter har vi udvalgt Jakob Michelsens projekt med titlen "Geografi og klima – Eksemplarisk klimaundervisning i relation til elevernes omverdensforståelse". Jakob præsenterer selv uddrag af sit bachelorprojekt i det kommende nummer af Geografisk Orientering. Fremtidigt samarbejde med det nyetablerede NTScenter Fagudvalget vælger at tildele resten af vores plads i Geografisk Orientering til en præsentation af det nyetablerede NTS-center, som Geografforbundet netop har etableret et samarbejde med. Vi ser frem til et tæt samarbejde med centeret i fremtiden.

Ditte Marie Pagaard,
Fagudvalget