Sommertanker og varm luft

Nyhed oprettet den 25. januar 2012

Her i sommertiden er der megen varm luft i de nedre luftlag til glæde for de fleste af os. Jeg tvivler dog på, at de ca. 2000 lærerstuderende, der netop er ved at færdiggøre deres uddannelse i år nyder den varme sommerluft lige så meget som vi andre. Til dem er der nemlig kun udsigt til arbejdsløshed. Der er langt fra stillinger nok til de 2000 nyuddannede lærere.

Lige nu, i juli måned, er der i alt 104 ledige lærerstillinger i hele landet. Det viser en opgørelse som skolejobs.dk har lavet for DR-nyheder. Skolejobs.dk er den største jobportal på skoleområdet.

I løbet af bare 14 måneder er der blevet nedlagt 3500 lærerstillinger landet over siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Varm luft over Bornholm

Der var ikke alene sol over Gudhjem. Allinge og det øvrige Bornholm blev ramt af det herligste sommervejr midt i juni måned med masser af varm luft i mere end en forstand. Og held for det. For netop i fire junidage var der Folkemøde i Allinge.

Det var ganske befriende, at alle betydende politikkere fra Christiansborg var taget til Allinge til Folkemødet for at møde folket ude i det fri til åben debat på højskolemaner. Jeg tror, at de havde godt af den luftforandring nu, hvor Christiansborg ligger underdrejet i en politisk stillingskrig.

Bertel Haarder var særdeles aktiv på Folkemødet, hvis tilblivelse i høj grad var hans fortjeneste. Selv om Bertel Haarder for længst har forladt undervisningsministeriet har han ikke glemt, hvordan man markerer sig i undervisningsverdenen. Han fik lige skudt en pil efter den samlede lærerstand. For befolkningen skal jo ikke glemme, at det er lærernes skyld, hvis og når det ikke går så godt i folkeskolen. En knivskarp analyse – og tak for den Bertel – den ta´r vi med på vores sommerferie.

Ud over sidstnævnte blev der udsendt en hel del mere varm luft fra flere af talerne på Folkemødet – det kan vi vel også få plads til, nå vi pakker til ferien.

Anbefalinger med varm luft

Naturfagene i folkeskolen – en situationsrapport er titlen på Keld Nørgaards artikel andet sted i dette nummer.

I artiklen redegør han for de senere års mange tiltag i form af rapporter, anbefalinger m.m. udarbejdet af de af undervisningsministeriet nedsatte arbejdsgrupper, der tilsammen har haft til hensigt at forbedre undervisningen i naturfagene.

Følgende rapporter, anbefalinger m.m. som omtales i artiklen:

”Fremtidens naturfaglige uddannelser” 2003

”Fælles naturfagsprøve” 2005/06

”Fremtidens naturfag i folkeskolen” 2006

”Et fælles løft” 2008

”Fælles mål” 2009

”Forsøg med fælles naturfagsprøve 2007

”Naturfag i tiden” 2008

Et udpluk fra de i artiklens beskrevne anbefalinger fra diverse arbejdsgrupper:

…eleven skal opnå naturfaglig kompetencer på højt niveau…

…målbeskrivelserne for naturfagene skal præciseres og samtænkes for at sikre progression og bedre synergi mellem naturfagene…

…synergi i flerfagligt samarbejde…

…naturtimetallet skal anvendes mere rationelt…

…de sammentænkte målbeskrivelser bliver et godt redskab for lærerne til i den daglige undervisning at udnytte synergi i flerfagligt samarbejde…

…større brug af kompetencetænkning…

…behovet for at styrke samtænkningen i undervisningen af de fire naturfag i folkeskolen og for at realisere det aktuelt uudnyttede potentiale for synergieffekter…

…brug af samme kompetenceorienterede begrebsapparat for at sikre progression og synergi mellem fagene…

…opdelingen i uddannelsessystemet giver problemer som skal håndteres gennem anvendelse af fælles beskrivelser og begrebsapparat…

…grundlaget for på sigt at etablere en fælles ramme (Science) for naturfagene i hele folkeskolen skal analyseres…

Læs og prøv at forstå, hvad der står i disse anbefalinger – hvem der kan!

Det er altså diverse arbejdsgruppers, udvalgs m.m. anbefalinger til hvordan man kan forbedre undervisningen i naturfagene. Anbefalingerne er udarbejdet af arbejdsgrupper bestående af personer formentlig med høje kvalifikationer, men som desværre er ude af stand til at udtrykke sig forståeligt og med en bemærkelsesværdig mangel på naturfaglig anvisningskraft. I stedet slynger de om sig med indholdsløse gloser som synergi, effektiviserer og rationaliserer i et managementsprog, som om der var tale om produktion af en vare og ikke undervisning..

Gå hjem og vug – som vi sagde da jeg var ung, når vi hørte noget nonsens. Og kom tilbage og fortæl, hvad det er for et større læringsudbytte for eleverne man/I efterlyser, men ikke mindst, hvad det er vigtigt og væsentlig at undervise eleverne i i naturfagene! Det var der ikke et ord om i de mange anbefalinger.

Et læringsmål

Et læringsmål kan i al sin enkelhed udtrykkes således: Det er vigtigt at børn og unge lærer alt det de kan lære!

Mon ikke der også er plads til dette i ferietasken.

Nu har vi nogle måneder til at nyde sommeren og forhåbentlig en hel del varm luft – altså af den atmosfæriske slags.

Henning Lehmann

Fagudvalget