Sommerkursus for lærere ved NAROM, Andøya i Nordland 2012

Nyhed oprettet den 18. januar 2012

Arrangør:NAROM og Utdanningsforbundet med støtte fra Kunnskaps- departementet. 

Sted: Andøya Rakettskytefelt 

Målgruppe: Realfagsinteresserte lærere i grunnskole og videregående skole og i lærerutdanningen.

Tidspunkt: 6.-10. august 2012

Alle deltakere må være ankommet NAROM/ARS søndag 5. august. Kurset avsluttes fredag 10. august kl 15.00.

Professorer, ingeniører og forskere vil sørge for at dagene på Andøya Rakettskytefelt blir lærerike, inspirerende og uforglemmelige. Det vil bli lagt vekt på en opplæring tilpasset deltakernes faglige nivå.

På slutten av oppholdet har sommerkurset sitt absolutte klimaks – oppskyting av en rakett med instrumenter som kursdeltakerne har satt sammen og klargjort.

Andøya

Andøya ligger ved 69 grader nord og har midnattssol fra 22. mai til 20. juli. I vinterhalvåret jager nordlyset over himmelen. I havet utenfor Andøya finnes store mengder spermhval hvor det i sommerhalvåret arrangeres hvalsafari.

Bo og leve på Andøya Rakettskytefelt

Andøya Rakettskytefelt (ARS) er et operativt romsenter for forskere og studenter fra hele verden. ARS legger vekt på å yte fleksibilitet, atmosfære og gjestfrihet.

Innkvartering og reise: Deltakerne bor på Andøya Rakettskytefelt sitt hotell. Andøya har gode flyforbindelser. Alle deltakere må være ankommet NAROM/ARS søndag 5. august. Kurset avsluttes fredag 10. august kl 15.00.

Kursavgift: NOK Kr. 3.000,- Dette dekker all undervisning, 5 overnattinger samt bespisning og sosiale aktiviteter.

Stipendplasser og reisestøtte: Flere skoleeiere i Norge har egne stipendplasser som lærere kan søke på. Ta kontakt med din skoleeier eller NAROM for å undersøke om du kan få dekket kursavgiften. Norske deltakere får dekket inntil 50 % av reiseutgiftene (forutsetter billigste reisemåte).

For kursdeltakere utenom Norge er det mulig å søke støtte til reise og kursavgift gjennom Comenius etterutdanning. Frist for å søke er januar 2012.

Påmelding: Påmelding skjer via NAROMs hjemmeside www.narom.no

Påmeldingsfrist: 1. mai 2012