Rådgivningsgruppens anbefalinger til lovændring om lempelse af Fælles Mål

Nyhed oprettet den 23. juni 2018

D. 20. juni offentliggjorde Rådgivningsgruppen for lempelse af Fælles Mål, nedsat af Undervisningsminister Merete Riisager, deres anbefalinger til, hvordan arbejdet med implementering af lovændringen omkring lempelserne i Fælles Mål bør ske. Herunder hvad de nedsatte skrivegrupper i fagene bør indtænke, når de i det kommende år skal udarbejde læseplaner og undervisningsvejledninger. Samlet set består anbefalingerne af fem pejlemærker: 

  • Pejlemærke 1: Folkeskolens formål og dannelsesopgave
  • Pejlemærke 2: Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven
  • Pejlemærke 3: Mål som central didaktisk kategori
  • Pejlemærke 4: Øget lokal frihed til skoler
  • Pejlemærke 5: Styrkelse af den professionelle dømmekraft

 

For yderligere information kan du via linket læse rådgivningsgruppens rapport: https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/raadgivningsgruppen-for-faelles-maal/pejlemaerker-og-anbefalinger