Ordinær Generelforsamling Dagsorden

Nyhed oprettet den 20. august 2014

Generalforsamling i Geografforbundet

Lørdag d. 13. september 2014 kl. 15.30 – 17.30. Afholdes på KVUC, Skt. Petri Passage 1, 1165 København K

 

Generalforsamlingen er Geografforbundets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes af styrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i forbindelse med Geografweekenden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst tre uger i forvejen. Endelig dagsorden offentliggøres på forbundets hjemmeside senest otte dage før generalforsamlingen

Foreløbig dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af 2 referenter.

3) Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene.

4) Beretning fra Geografforlaget A/S til drøftelse.

5) Redaktørens beretning.

6) Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og offentliggøres forud i digital form på forbundets hjemmeside samtidig med den endelige dagsorden for mødet. Læs resultatopgørelsen for 2013/2014 her.

7) Indkomne forslag.

8) Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.

9) Valg af:

a. Formand.

b. Næstformand.

c. Kasserer.

d. Kontaktperson til regionerne.

e. Yderligere 6-7 styrelsesmedlemmer.

f. 2 suppleanter til styrelsen.

g. 2 revisorer.

h. Revisorsuppleant.

10) Eventuelt