Ny Redaktør til GO søges - jobopslag

Nyhed oprettet den 20. august 2012

Geografisk Orientering søger ny redaktør pr. 15.09.2012

 

Har du lyst til at formidle aktuelle, geografiske problemstillinger til alle med interesse for Geografi?

Vil du give inspiration til undervisning i geografifaget på landets skoler?

Vil du samarbejde med et team af geografer om at udvikle et spændende medlemsblad med sammenhæng til hjemmeside og nyhedsbrev?

Så er posten som ansvarshavende redaktør for Geografisk Orientering noget for dig!

 

Geografisk Orientering er medlemsblad for Geografforbundet. Bladet skal udkomme 5 gange om året og har et oplag på ca. 2.500 eksemplarer.

Som redaktør får du ansvaret for at lede redaktionens arbejde og stå for kontakten til grafiker, annoncører og Geografforbundets udvalg. Heri ligger bl.a. at modtage og gennemgå materialet inden det sendes til grafikeren, koordinere korrekturgangen samt læse korrektur på det samlede blad sammen med redaktionen. Du skal stå for honorarudbetaling til forfatterne og aflægge regnskab til kasserer for hvert nummer. Du skal have kontakten til trykkeri og Post Danmark. Ikke mindst skal du sikre, at bladet kommer rettidigt ud til medlemmerne.

 

Opgaven forudsætter, at du:

•        Kan skabe overblik over et stort tekst- og billedmateriale.

•        Har faglig indsigt i geografifaget.

•        Kan indgå i et team af engagerede geografer fra alle undervisningsniveauer.

•        Har interesse for korrekturlæsning og layout i dialog med vores grafiker.

•        Kan anvende Word, Excel og i begrænset omfang billedbehandling.

 

Det er bestemt også et plus, hvis du har et fagligt netværk at trække på, da bladet baserer sig på at finde forfattere, der vil skrive artiklerne.

 

Vi ønsker en større sammenhæng mellem medlemsblad og hjemmeside I Geografforbundets kommunikation til medlemmerne. Det vil være en fordel, hvis du har ideer hertil.

 

Vi tilbyder et honorar på 12.000 kr. for hvert trykt og udgivet nummer af GO-bladet. Desuden får du en hjemmearbejdsplads med pc og printer/scanner/kopimaskine samt dækket udgifter til kontorhold og transport.

 

Der afholdes 4 årlige redaktionsmøder, lørdage mellem kl. 10-13 i Geografforlagets lokaler tæt på Hovedbanegården og Tivoli.

 

Redaktøren skal vælges på generalforsamlingen den 15. september 2012 for et år ad gangen. Tiltrædelse kan ske fra den 15.09.2012 – eller senest den 01.01.2013.

 

Kontakt: Geografforbundets formand

Erik Sjerslev Rasmussen.

Telefon: 8684 5058 eller mobil: 6083 0760

E-mail: esr@geografforbundet.dk