Ny kortviser til undervisningsbrug

Nyhed oprettet den 14. marts 2015

Geodatastyrelsens data er sat fri, og du kan få let adgang til dem med kortviseren.

Kortviseren er særligt udviklet med henblik på anvendelse i folkeskolen, men alle kan bruge den. Nedenfor finder du forslag til brug i undervisningssammenhænge – men du kan også bare klikke direkte videre til kortviseren.

Geografi
Landskabsudvikling og arealanvendelse indgår som dele af geografi, og her kan kortviseren give overblik. Der findes link til lokalplaner og skyggekortet viser, hvordan det danske landskab bugter sig. I det hele taget kan kortviseren give et godt indblik i elevernes nære omverden.

Natur og teknologi
I de nye fælles mål for natur og teknologi står der, at eleverne skal lære om digitale kort – de skal kunne orientere sig ud fra kort, de skal kunne genkende vigtige ting på kort, og de skal kunne anvende kort til at fortælle om aktuelle begivenheder.

Kortviseren indeholder en række forskellige kort og signaturforklaringer, som kan anvendes i undervisningen. Bemærk også, at det er muligt at kombinere flere kort.

Matematik
I matematik skal eleverne blandt andet lære om geometri og måling. Kortviseren indeholder et værktøj, som kan anvendes til at måle afstande, omkreds og arealer.

Historie
Samspillet mellem før og nu er noget af det, som indgår i historiefaget. Kortviseren indeholder flere forskellige historiske kort og signaturforklaringer, de ældste er tilbage fra 1842. Der findes også ortofotos fra 1954, 2005 og nu, som kan sammenlignes.

Udeskole
Børnene på skolen har typisk godt lokalkendskab, men det har læreren ikke nødvendigvis. Du kan bruge kortviseren til at få overblik over lokalområdet og skolens nære omgivelser, så du som lærer kan inddrage udeområderne bedre i din undervisning.

Se også forslag til brug på EMU-portalen:

Matematik: http://www.emu.dk/modul/matematik-med-geodatastyrelsen

Natur og teknologi: http://www.emu.dk/soegning?f%5B0%5D=field_tema%3A17436&f%5B1%5D=field_tags%3A15321