KURSER fra UCC 2014

Nyhed oprettet den 14. november 2013

Geologi i skolen kursus 2014
Sjælland
Kurset er for lærere som ønsker mere viden om dannelsen af landskabet omkring os – klima- og havniveauændringer, istider, tolkning af landskabet og klassificering af bergarter m.m. Vil du vide mere om Undergrunden, Landskabet, Sten på Stranden og Feltarbejde i geologien? På selve feltsamlingen tager vi rundt til klassiske sjællandske lokaliteter, hvor eksempler på praktiske aktiviteter i geologi som kan benyttes i egen undervisning gennemføres. Deltagerne får indføring i hvordan GPS, GIS og satellitbilleder kan benyttes i felt.

Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i geografi, enten i grundskolen eller gymnasiet
Tilmeldingsfrist: 15. december 2013
Start: Netbaserede aktiviteter: 10. februar 2014
Feltsamling: Sjælland, Danmark, 05.- 09. maj 2014
Indleveringsfrist for hjemmeeksamen: 6. oktober 2014
Kurset giver 10 ECTS point

Tilmeld dig på http://www.esero.no/index.php?fid=387&oid=2108 
Kontaktperson: Peter Mikael Bom Hansen. Mail: pmb@ucc.dk

______________________________________________________________________________________________________________

Klimaforskning i polare landskab Svalbard

Klimaforskning i polare landskap Svalbard
Klimaændringer medfører i de arktiske egne ændringer i blandt andet permafrostens aktivlag, gletchernes udbredelse og afsmeltning, men også ændringer i havisafsmelting, havstrømme og vindsystemer. Satellitter overvåger og kortlægger disse ændringer. Software for enkel analyse af satellitbilleder og Geografisk Informations System (GIS) benyttes på kurset og i felt vil GPS og datalogger blive brugt.Temaer for kurset er blandt andet: Ændringer i arktisk vejr og klima, permafrost, havstrømme og havis, gletchere samt geologi og landskap.

Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i geografi i grundskolen eller gymnasiet.
Tilmeldingsfrist: 15. december 2013.
Start: netbaserede aktiviteter: 07. april 2014.
Feltsamling: Longyearbyen, 24.- 29. august 2014.
Indleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014.

Tilmeld dig på: http://www.esero.no/index.php?fid=387&oid=2108
Kontaktperson: Peter Mikael Bom Hansen. Mail: pmb@ucc.dk