Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Geografforbundet 2011

Nyhed oprettet den 16. september 2011

Generalforsamling i Geografforbundet afholdes i år på

Christianslyst, Nottfeld, D 24392 Süderbrarup

Telefon fra Danmark 00494641 02229 Se yderligere www.Christianslyst.de

 

Lørdag den 1.oktober 2011 kl. 16.15 – 18.00

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af 2 referenter.
 3. Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene.
 4. Beretning fra Geografforlaget til drøftelse.
 5. Redaktørens beretning.
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.
 7. Indkomne forslag:  Fra Mogens Dam Mikkelsen er indkommet 2 oplæg til debat:

  1. Debat om sproget i visse af hæfterne "Geografisk Orientering".  Jeg finder at mange af artiklerne har et alt for akademisk sprog, et alt for indforstået sprog.Hæfternes artikler skal være læsbare af andre end faglærere.

  2. Foreningen skal være mere kundevenlig, spc. overfor "almindelige" mennesker. Indmeldelser er svære at etablere. Folk forventer klare oplysninger om foreningens hensigter. Hvor er propagandamaterialet?

 8. Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.
 9. Valg af:
  A. Formand: eneste kandidat (genopstilling): Erik Sjerslev Rasmussen. 
  B. Næstformand: eneste kandidat (genopstilling): Ditte M. Pagaard. 
  C. Kasserer: Der er to kandidater til kassererposten: Jens Korsbaek og Per Watt-Boolsen
  D. Kontaktperson til regionerne: eneste kandidat (genopstilles af de regionale): Lise Rosenberg. 
  E. Yderligere 6 – 7 styrelsesmedlemmer.
  F. Suppleanter til styrelsen.
  G. GO-redaktør: eneste kandidat (genopstilling): Maja Enghave. 
  H. 3 – 10 redaktionsmedlemmer.
  I. 2 revisorer.
  J. Revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

 

Ӥ 4. Generalforsamlingen

Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes af styrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i forbindelse med Geograf-weekenden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst 3 uger i forvejen. Endelig dagsorden, som offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:

Der gøres opmærksom på følgende vedtægtsændring, der blev vedtaget på Geografforbundets ordinære generalforsamling den 27. sep. 2009.”

Generalforsamlingen

Kandidatforslag til de et-årige poster (formand, næstformand, kasserer, GO-redaktør og regional kontaktperson) skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kandidaternes navne skal offentliggøres på den endelige dagsorden. Såfremt der ikke er kandidater til de enkelte poster, kan de opstilles på generalforsamlingen.


www.geografforbundet.dk .
Silkeborg den 29.august 2011

Erik Sjerslev Rasmussen

formand