Geografforbundet indkalder til ordinær generalforsamling

Nyhed oprettet den 22. august 2010

Aalbæk Gamle Kro

Skagensvej 42, 9982 Aalbæk

Lørdag den 18. sep. 2010 kl. 16.15 – 18.00

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af 2 referenter.
 3. Styrelsens beretning, som indeholder delberetninger fra udvalgene.
 4. Beretning fra Geografforlaget til drøftelse.
 5. Redaktørens beretning.
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab, som på generalforsamlingen i skriftlig form udleveres til de fremmødte.
 7. Indkomne forslag: Ingen forslag.
 8. Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse.
 9. Valg af:
  A. Formand: eneste kandidat (genopstilling): Erik Sjerslev Rasmussen.
  B. Næstformand: eneste kandidat (genopstilling): Ditte M. Pagaard.
  C. Kasserer: eneste kandidat (genopstilling): Per Watt-Boolsen.
  D. Kontaktperson til regionerne: eneste kandidat (genopstilles af de regionale): Lise Rosenberg.
  E. Yderligere 6 – 7 styrelsesmedlemmer.
  F. Suppleanter til styrelsen.
  G. GO-redaktør: eneste kandidat (genopstilling): Maja Enghave.
  H. 3 – 10 redaktionsmedlemmer.
  I. 2 revisorer.
  J. Revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

 

Ӥ 4. Generalforsamlingen

Stk. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes af styrelsen med mindst 30 dages varsel og afholdes hvert år i forbindelse med Geograf-weekenden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden mindst 3 uger i forvejen. Endelig dagsorden, som offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:

Der gøres opmærksom på følgende vedtægtsændring, der blev vedtaget på Geografforbundets ordinære generalforsamling den 27. sep. 2009.”

Generalforsamlingen

Kandidatforslag til de et-årige poster (formand, næstformand, kasserer, GO-redaktør og regional kontaktperson) skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kandidaternes navne skal offentliggøres på den endelige dagsorden. Såfremt der ikke er kandidater til de enkelte poster, kan de opstilles på generalforsamlingen.


www.geografforbundet.dk .
Silkeborg den 21. august. 2010.

Erik Sjerslev Rasmussen

formand