Foreningens FORMÅL

Nyhed oprettet den 05. oktober 2011

§ 1. Formål 

1. Foreningens navn er Geografforbundet, landsforening for geografilærere, geografistuderende og andre geografiinteresserede.

2. Geografforbundets formål er at formidle geografisk viden mellem alle undervisningsområder og fremme den almene geografioplysning. Geografforbundet kan støtte dannelsen af arbejdsgrupper og lokale kredse samt deres virksomhed.

3. Geografforbundet samarbejder med Danmarks Lærerforening som den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne på folkeskoleniveau.

4. Geografforbundet afholder hvert efterår Geograf-Weekend, der kan omfatte faglige møder, kurser, ekskursioner eller andre aktiviteter af faglig-pædagogisk og oplysende art.

5. Geografforbundet forestår udgivelsen af tidsskriftet Geografisk Orientering, der bl.a. formidler forbundets fagpolitiske linje.

6. Geografforbundet er majoritetsaktieejer i Geografforlaget A/S, der drives i henhold til selskabets vedtægter.