Fagudvalgets beretning

Nyhed oprettet den 04. december 2011

Endnu et år er gået – et aktivt år i fagudvalget tør vi godt sige i betragtning af at vi udfører arbejdet der sideløbende med vore professionelle job.

Klummer

I vore Klummer har vi givet udtryk for Geografforbundets faglige/pædagogiske og fagpolitiske holdninger med følgende emner. GO nr. 4, 2010: Lærerne undrer sig over høje karakterer i biologi og geografi. GO nr. 5, 2010: Hvad er NTS-centeret?. GO nr. 6, 2910: Møde i Skole- og Uddannelsespolitisk udvalg den 28. sept. 2010. GO nr. 1, 2011: Science eller videnskab? GO nr. 2, 2011: PISA – hvem hvad hvor – men ikke mindst hvorfor. GO nr. 3, 2011: PISA & papir.

GO-skolekonkurrencen

Et nyere tiltag er GO-skolekonkurrencen, som vi startede i GO nr. 1, 2010. Vi har fortsat hermed i dette år og bringer en skolekonkurrence i hvert af årets GO-numre. Stadig flere klasser rundt om i landet deltager og indsender deres svar til os.

 

Fortælleaften

I september 2010 arrangerede fagudvalget/Geografforbundet i samarbejde med Læreruddannelsen Zahle en fortælleaften på Zahle Seminarium, hvor to fotojournalister fortalte og viste billeder fra deres projekter om migration og kamp mod fattigdom i Dhaka, Bangladesh og i Nairobi, Kenya. 2010 var EU´s fattigdomsår.

 

Bachelor-prisen

Fagudvalgets bachelorpris-projekt fortsætter og der er allerede nu tre studerende, der har indsendt deres bacheloropgave til vores bedømmelse. Sidste åres prisvinder var Jakob Michelsen. hans vinderopgave kan læses i GO nr. 6, 2010 i en forkortet udgave.

 

Den 8. december var der møde i Nationalkomiteen for Geografi som vi deltog i. Det var især lukningen af Geobiblioteket og rekrutteringsproblemer til geografistudiet på KU, der blev drøftet.

 

PISA-2009

Fagudvalget har nøje gennemgået og drøftet resultaterne af PISA-2009 undersøgelsen. Vi har flere gange i Klummer og artikler i bladet grundigt orienteret herom.

 

NTS-konference

I marts 2011 deltog vi i  NTS-konferencen: Ud i naturen og ind på Universitetet som fandt sted i Rebild bakker og på Ålborg Universitet. En velbesøgt konference om undervisning i natur, teknik og sundhed. De regionale NTS-centre (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed) er endnu et initiativ fra regeringens side for, som de selv udtrykker det, at gå i dialog med de enkelte kommuner om. hvordan et naturfagsløft kan tilpasses den enkelte kommune. Derudover, mener vi i fagudvalget, arbejder NTS-centrene for en samtænkning af naturfagene i grundskolen, læs eventuelt iværksættelse af et science-fag, hvilket Geografforbundet i lighed med fysik/kemilærerne stærkt fraråder.

 

Samarbejdet med gymnasielærerne

Fagudvalget har afholdt møde med gymnasiefraktionen. Vi her aftalt med gymnasielærerne, at vi fremover mødes en gang om året for at drøfte fælles anliggender som fx at hverve nye medlemmer, deltage i forskellige/hinandens aktiviteter m.m..

 

Samarbejdet med de øvrige naturfag

Vi har siden marts 2011 samarbejdet med Biologforbundet, Fysik og Kemilærerforeningen og Naturfagsforeningen ved Læreruddannelserne. Formålet har været at formulere indhold og et program til en naturfagskonference til afholdelse i november 2011. Efter mange og lange drøftelser foreningerne imellem måtte vi desværre til sidst i juni måned konstatere, at vi ikke kunne opnå et fælles fodslag hvad angår indholdet til en sådan konference. Hverken Geografforbundet eller Fysik- og Kemilærerforeningen ville møde op til en drøftelse på en konference, hvor et science-fag kunne komme på tale og evt. blive anbefalet som en mulighed i grundskolens naturfagsundervisning.

 

Skolebogsmessen

Vi deltog i Skolebogsmessen i Århus i april 2011, hvor undertegnede havde lejlighed til at demonstrere forlagets nye GeotoperTest, som er digitale opgaver til Geotoper-bøgerne 1, 2 og 3.

 

Forlagets udgivelser

Forlagets nye Xplore naturfagssystem har vi haft til faglig drøftelse i fagudvalget og vi ser frem til at Xplore Geografi 9 udkommer i foråret 2012.

 

Fagudvalget følger løbende med i den uddannelses- pædagogiske og fagpolitiske debat i medierne og drøfter væsentlige indlæg fra denne debat på vore møder. Herfra henter i bl. a. næring til når vi selv debatterer og diskuterer berettigelsen af vores fag.

 

Henning Lehmann

Formand for Fagudvalget