Fagudvalgets Årsberetning 2013-2014

Nyhed oprettet den 12. juli 2014

Det har for os i fagudvalget været et begivenhedsrigt år med en lang række faglige udfordringer, hvor vi har engageret os i alt, hvad vi har kunnet overkomme. Og så er vi blevet endnu mere skrivende, idet vi nu skriver bidrag i form af blogs på det faglige netværk i folkeskolen.dk.


Fælles Mål


Overordnet set har vi først og fremmest rettet fokus mod udarbejdelsen af de nye Fælles Mål for folkeskolens fag. Vi har fulgt processen på helt tæt hold, idet et medlem af fagudvalget har siddet i den af Undervisningsministeriet nedsatte arbejdsgruppe til udformning af Fælles Mål for geografi. Under hele forløbet har vi søgt at påvirke arbejdsgruppen ved bl.a. at betone vigtigheden af at styrke elevernes natur- og kulturgeografiske kompetencer ligesom vi har gjort arbejdsgruppen opmærksom på geografifagets vigtige rolle som et syntesefag blandt skolens øvrige fag. Det har vi gjort ved skrivelser til arbejdsgruppen samt ved direkte personlig henvendelse til formanden for arbejdsgruppen. Vi har tillige deltaget i et møde i Undervisningsministeriet, hvor vi fik forelagt en råskitse til det endelige udkast. Det ovennævnte natur- og kulturgeografiske aspekt indgik tillige i Geografforbundets endelige høringssvar, som vi sendte til Danmarks Lærerforening den 30. maj 2014.


Øvrige aktiviteter


Vi var til endnu et møde i Undervisningsministeriet den 20. juni om organiseringen af skolekonsulenternes arbejde samt Fælles Mål. Her blev det meddelt, at de nye Fælles Mål, med div. justeringer via. høringssvarene, skal være klar til udsendelse i slutningen af juni 2014. Justeringerne for geografi var til at få øje på, idet jeg kun fandt en ændring.


Udover en klumme, en skolekonkurrence og et geografisk spot, Hvor er geografien? til hvert nummer af Geografisk Orientering uddeler vi hvert år en bachelorpris til den bedste af de indsendte bacheloropgaver, nu på fjerde år. Vi har afholdt 6 fagudvalgsmøder heraf to fagudvalgsweekender. Vi har endvidere deltaget i:

- 
NTS-arrangement i Vejle den 27./9 2013


- Møde med de faglige foreninger i Vejle den 19./9 2013

- 
Møde vedr. fælles naturfagsprøve den 16.-17./11 2013


- Naturfagskonference på universitetet i Oslo den 16./1 2014. Indtryk fra konferencen er uddybet i artiklen, Geofag i den norske skole, der findes andet sted i dette nummer.


- Big Bang fagligt arrangement ved CFU i Vejle den 20.-21./3 2014


- Læringsfestival og skolebogmesse Bella Center den 25.-26./3 2014


- GO Forlag generalforsamling på forlaget den 28./3 2014


- Skolebogmesse i Århus med assistance i forlagets stand
Friluftsrådets generalforsamling den 30./4 2014


- Derudover møder med arbejdsgruppen for fælles Mål samt som nævnt møder i Undervisningsministeriet.


- Div. afsendelser per post af geografimaterialer, GO-numre, pjecer, kataloger, m.m. til interesserede undervisere og andre.


Af nye initiativer kan vi nævne dels de nævnte faglige blogg-indlæg på folkeskolen.dk, udarbejdelsen af flyers til vores hvervekampagner samt forslag til etablering af en geografifagsstand i forbindelse med div. skolebogmesser, konferencer, mv.. 
Fagudvalget følger fortsat med i den uddannelsespædagogiske og fagpolitiske debat, hvor som helst den forekommer ligesom vi drøfter væsentlige indlæg fra denne debat på vore møder. Det er bl.a. herfra vi henter den næring, vi behøver, når vi selv debatterer og diskuterer berettigelsen af vores fag med vore fagfæller eller folk fra det politiske system.

Henning Lehmann

Formand for fagudvalget 29.06.2014