Fagudvalgets Årsberetning 2012-2013

Nyhed oprettet den 12. juli 2014

Efter at vi i nogle år har lidt af mandskabsmangel i vores udvalg fik vi ved seneste generalforsamling indvalgt to nye medlemmer i fagudvalget, begge meget engagerede og iderige. Udover at færdiggøre deres uddannelser har de allerede begået en flot indsats for geografien i vores udvalg.

Udover at medvirke i diverse konferencer, debatter, workshops, møder med de øvrige naturfag, m.m. beskæftiger vi os med tilbagevendende opgaver som Klummer og GO-skolekonkurrencer til hvert nummer af Geografisk Orientering. Andre gøremål er uddeling af en bachelor-pris til en studerende samt diverse skriveopgaver sendt fra Geografforbundet fx, Åbent brev til Børne-og Undervisningsminister Christine Antorini i februar måned angående Geografforbundets forslag til forbedring af fagligheden i folkeskolen.

Forsøg med fælles naturfagsprøve

I 2010/11 deltog over 30 klasser fra 12 skoler, som forinden havde indsendt og fået godkendt ansøgning med beskrivelse af den ønskede praktisk-mundtlige prøveform, som skulle afprøves. 

Såvel fagkonsulent Keld Nørgaard som flere af de lærere, som deltog i forsøgene har udtalt sig positivt overfor resultaterne af forsøgene, sådan  som det ofte viser sig, når en særlig lærergruppe af ildsjæle deltager i sådanne forsøg.

Geografforbundet har fra første færd vendt sig mod en fælles naturfagsprøve, ligesom vi mener, at et fællesfag, Science omfattende biologi, geografi og fysik/kemi ikke er velegnet til folkeskolen. I begge tilfælde vil det medføre at væsentlige områder af geografifaget lades i stikken og slet ikke vil blive undervisningsgjort. Det samme vil gælde for væsentlige områder i biologi.

Møder om naturfagenes fremtid

Fagudvalget har i forbindelse med ovennævnte afholdt to møder med fagkonsulent Keld Nørgaard og med arbejdsgruppen Naturfag i tiden. Vi har overfor sidstnævnte nøje beskrevet vores holdning til arbejdsgruppens grundlæggende spørgsmål: Hvordan styrker man naturfag i folkeskolen, på læreruddannelsen således at fagene får en mere fremtrædende rolle i folks bevidsthed til gavn for en styrket naturfaglig holdning i samfundet generelt?

Bachelor-prisen

Dette års prisvinder blev Morten Steen uddannet fra Læreruddannelsen i Silkeborg i 2011 med linjefag i dansk, geografi, musik og engelsk. Hans bachelortitel var: Selvobjektivering i geografiundervisningen.

Uddrag af Morten Steens bacheloropgave er bragt i Geografisk Orientering 2012 Nr. 1 side 426.

Møder, konferencer m.m.

Udover 5 fagudvalgsmøder har vi i årets/periodens løb deltaget i følgende:

Uddannelsesforum i Bella Centret den 8. november 2011.

Naturfag på tværs- i Bjerringbro i Videnskabernes Hus den 23. november 

Konference den 28.-29. november ved Foreningen af Naturfagslærere i Læreruddannelsen i Fredericia.

Møde med gymnasielærerne den 12. december.

NTS-Centerets årskonference i København den 8.-9. marts 2012 med temaet: Sundhed og Naturfag.

Skolebogmesse i Århus den 17. april.

Friluftsrådets generalforsamling den 26. april i Ingeniørforeningen.

Møde i Danmarks Lærerforening den 27. april med de øvrige faglige foreninger.

Lærebogspræsentation på forlaget Alinea den 12. april.

Flere afsendelser per post af div. materiale, GO-numre, pjecer, kataloger, m.m. fra Geografforbundet til interesserede undervisere.

Klummer og GO-skolekonkurrencer

Fagudvalget skriver til hvert nr. af Geografisk Orientering en klumme ofte med afsæt i aktuelle uddannelsesmæssige emner, hvor vi tilkendegiver Geografforbundets fagpolitiske holdninger.

GO-skolekonkurrencen leverer vi tillige til hvert nr. Med herværende blad er vi nået op på konkurrence nr. 15. Konkurrencerne henvender sig primært til landets folkeskoleelever på de ældste klassetrin.

Fagudvalget følger fortsat tæt den uddannelsespædagogiske og fagpolitiske debat i medierne og vi drøfter væsentlige indlæg fra denne debat på vore møder.

  

Henning Lehmann

Formand for fagudvalget