Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling i Geografforbundet 2017

Nyhed oprettet den 07. september 2017

Endelig dagsorden til generalforsamling i Geografforbundet 2017  

Lørdag d. 16. september 2017 kl. 13.15

Generalforsamlingen afholdes i år hos GO Forlag, Anker Heegaards Gade 2, 3 tv.

1572 Kbh V

 

Endelig dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Valg af to referenter

3) Styrelsens beretning v. formanden, der indeholder delberetninger fra udvalgene.

4) Beretning fra Geografforlaget A/S til drøftelse

5) Redaktørens beretning for 'Geografisk Orientering’

6) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Se årsregnskabet her. 

7) Indkomne forslag

8) Fastlæggelse af medlemskontingentets størrelse

9) Valg af:

    a. Formand

    b. Næstformand

    c. Kasserer

    d. Kontaktperson til regionerne

    e. Yderligere 4-6 styrelsesmedlemmer

    f. To suppleanter til styrelsen

    g. To revisorer

    h. Revisorsuppleant

10) Eventuelt