Geografisk Orientering 5/2009

Klima

Klima og klimaforandring er et af de hotteste emner i den aktuelle samfundsdebat og et vigtigt emne i  geografiundervisningen. Men kan man ikke få forstoppelse af klima og klimadebat? Netop nu i perioden op til klimatopmødet i København bombarderes vi med undervisningsmaterialer, debatindlæg, dokumentarudsendelser m.m. om klima, og det kan være svært at vurdere validiteten. Det er intentionen med dette nummer af GO at bringe nogle artikler,
der giver en grundig og veldokumenteret og for mange en ny baggrund for at forstå kompleksiteten i klimasystemet og dermed i debatten om klimaforandringer.
Kan studier af fortidens klima give os svaret? Påvirker Jordens magnetfelt klimaet? Hvad sker der med klimaet i Danmark? Hvordan bruges klima i undervisningen? Og hvad er status i klimadebatten? Det er blot nogle af de spørgsmål, som dette nummer behandler. Som en ekstra service er der side 330 bragt en oversigt over artikler om vejr og klima i tidligere numre af GO. Det er vores håb artiklerne tilsammen vil give inspiration til undervisningen og til fortsat deltagelse i debatten.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem