Geografisk Orientering 4/2010

Unge geografer

De fleste temanumre bringer nyt fra de voksne geografers verden. Fra forskning, rejser og studieture. I dette nummer vil vi lade den næste generation komme til orde, med afsæt i unge geografers bidrag fra folkeskolens virkelighed, og vi håber, at det vil blive taget godt imod. Det er ikke sådanne bidrag, som vi møder flest af, men vi vil gerne opfordre såvel elever som lærere til at skrive til GO med emner for geografiundervisning, som kan inspirere og bringe en god fortælling om geografi ud fra en undervisningspraksis.

En af overskrifterne i bladet lyder: Hvad hedder hovedstaden i Lesotho? Et spørgsmål elever i grundskolens geografiundervisning kan finde på at stille læreren. Personligt ville vi ikke kunne svare på stående fod. Tidligere tiders geografiundervisning var præget af udenadslære og paratviden. I dag er geografiundervisningen bredere funderet og metodelære er en væsentlig del af pensum. Derfor vil elever (og lærere) i stedet vide via hvilke medier, de skal søge et hurtig og præcist svar. Det kan diskuteres om geografiundervisningens udvikling i mål og praksis er et kvalitetsløft eller en kvalitetsforringelse. Vi vælger at tro på det første.

Som indledning bringes en artikel vedr. udviklingen i lovgrundlaget for undervisningen i geografi i folkeskolen. Dernæst følger tre artikler omhandlende e-læring og inddragelse af den nyeste teknologi i undervisningen. Og så de elleve bidrag fra den næste generations verden. Hvad møder de unge geografer i undervisningen? Det får I hermed et indblik i.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem