Geografisk Orientering 4/2009 Blandet indhold

Kan man måle et landskabs oplevelsespotentiale? Hvordan kan interview anvendes til at forstå årsager til og finde løsningsmodeller på fattigdom? Hvilke data og metoder kan man benytte til at måle og beskrive moderne erhvervsudvikling? Hvordan laver man naturgeografiske målinger i byområder? Det er nogle af de mange spørgsmål
som artiklerne i dette temanummer behandler. Den fælles paraply for alle artikler i nummeret er at de omhandler metoder og redskaber der benyttes til geografisk forskning og undervisning med fokus
på samfundstemaer: rekreative oplevelser, byers klimaproblemer, fattigdommens årsager og løsning, landdistriktudvikling, erhvervsudvikling og mønstre, m.m. Nogle af artiklerne viser eksempler på forskningsprojekter, andre er mere kataloger over forskningsmetoder eller har gymnasialt undervisningsfokus som det bærende element.
Et andet element der kendetegner dem er at de enten har fokus på kvalitative metoder, med inddragelse af individer, gennem forskellige interviewformer eller personers livshistorier eller mere kvantitativt baserede metoder, der udnytter GIS, statistik og databaser til at belyse samfundsmæssige udfordringer. Det er håbet at de tilsammen vil inspirere
undervisere og elever med et indblik i ”state of the art” inden for et udpluk af de metoder der anvendes til geografiske undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem