Geografisk Orientering 4/2008 Blandet indhold

Redaktionen har samlet en buket af forskellige artikler til dette nummer af Geografisk Orientering. To af artiklerne handler om Burkina Faso. Den første er en politisk og økonomisk oversigt over udviklingen i landet, mens den anden tager udgangspunkt i et NGO-projekt om at skabe uddannelse og job til de mange fattige.

Vi skal også en tur til Indien, hvor vi bringer en artikel med fokus på kastediskrimination. Artiklen er baseret på et længere feltarbejde i den sydindiske stat, Tamil Nadu.

Vi bringer endnu en artikel om Salomonøerne fra Galathea-ekspeditionen. Artiklen handler om, hvordan DNA-analyser af fuglebestanden på Makira i Salomon-øerne kan medvirke til at kaste lys over arternes udvikling.

En artikel handler om byer, som udsættes for katastrofer og hvordan de retableres, med eller uden byplan. Artiklen berører både følgerne af naturkatastrofer og de såkaldte menneskeskabte, hvor magthaverne nedriver store boligområder for at genskabe arealerne som led i statens og deres egen pragtdemonstration.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem