Geografisk Orientering 4/2006

Vedvarende energi

Fremtidens energiforsyning er til debat i energiår 2006, stærkt aktualiseret af de stigende oliepriser og bekymring om fossile brændstoffers virkning på det globale klima. Danmark har tidligere været i front med udviklingen af alternativ energi og energibesparende teknologier, hvilket medførte et rent industrieventyr, især indenfor vindmøllesektoren. Nu er en række gamle og nye alternative energiformer under udvikling og kan måske en dag være starten på et nyt eventyr indenfor energisektoren.

Artiklerne i dette temanummer præsenter en række af de nyeste projekter, der er på tegnebrædtet eller allerede under udvikling. I udviklingslandene spiller alternative energiformer også en vigtig rolle som kilde til lokal og billig energiforsyning. To artikler giver eksempler på, hvordan danske firmaer og interesseorganisationer er involveret i både traditionelt industrisamarbejde i Kina og teknologioverførsel på græsrodsniveau i Mali.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem