Geografisk Orientering 3/2009

Skjern Å - vand i landskabet GW09

Dette års geografweekend har temaet "Vand i landskabet". Vi skal besøge en af de kommende nationalparker - Skjern Å, som er Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt.

To af artiklerne belyser afvanding og naturgenopretning i Danmark. Vi får historien om, hvordan vi først udrettede og derefter genslyngede Skjern Å og om det enestående naturområde med mulighed for mange rekreative oplevelser.
Desuden gives et historisk tilbageblik på årsagerne til den megen "flytten rundt" på vandet i landskabet - først for at skabe mere landbrugsjord og dernæst for at opsamle næringsstoffer og skabe ny natur.

Vandforvaltningen er i disse år aktualiseret af, at hele Europa skal udarbejde vandplaner, som skal sikre og forbedre tilstanden i vandmiljøet. En artikel redegør for den store opgave, som vi står overfor og dens landskabelige betydning
- set i lyset af det højaktuelle Grøn Vækst-udspil fra regeringen den 30. april 2009.

På Geografweekenden skal vi besøge brunkulslejerne i Søby. En artikel fortæller historien om brunkulsudvindingen og om det nuværende museum.

Danmarks store åløb byder på mange spændende historier, og brugen af vandet til forskellige formål kan skabe mange interessekonflikter. De sidste to artikler handler om kulturhistorien omkring Gudenåen og de konflikter,
som er opstået på grund af tidligere tiders beslutninger om at udnytte vandkraften ved Tangeværket.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem