Geografisk Orientering 3/2007

GW07 - Vejr og Klima

Geografweekenden sætter i 2007 fokus på et emne, som i den grad er kommet på den politiske dagsorden: Det danske vejr og fremtidige klima.

FN’s klimapanel offentliggjorde i februar 2007 en rapport om den naturvidenskabelige viden om klimaændringer. En af hovedkonklusionerne var, at det er meget sandsynligt, at den observerede temperaturstigning siden midt af 1900-tallet skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Danmark er desuden blevet vært for FN’s klimakonference i 2009, hvor der skal forhandles en afløser for Kyoto-protokollen. Miljøministeren igangsatte den 29. marts en annoncekampagne, hvor danskerne opfordres til at tage den personlige udfordring op: At spare ét ton CO2 om året. Så noget tyder på, at vi som geografer skal ruste os til en genopstået debat om vejr og klima.

Dette nummer af GO lægger op til årets geografweekend ved at belyse vejrmekanismerne, byvejret, feltarbejde omkring vejret og de mange vejrrekorder i 2006. Desuden ser vi nærmere på indholdet i klimapanelets rapport.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem