Geografisk Orientering 2/2010

Økologisk fodaftryk

Hvor meget fylder Danmark? De fleste af os vil instinktivt besvare dette banale spørgsmål med et areal på ca. 43.000 km2. Hvis vi imidlertid udbygger spørgsmålet lidt og tilføjer – "i et globalt og ressourcemæssigt perspektiv”, så bliver svaret langtfra så simpelt. Danmark fylder mere end det beskedne landareal ved Østersøens munding, når vi betragter det areal på jordkloden og de ressourcer, vi lægger beslag på for at opretholde vores levestandard. Og selvom regnestykket bliver kompliceret, når man fx skal beregne, hvor meget landbrugsjord den danske svineproduktion beslaglægger, så er det uhyre relevant, ikke mindst ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

I dette temanummer fokuserer vi på forskellige måder at opgøre et samfunds økologiske fodaftryk på, samt nogle af de miljømæssige påvirkninger det danske samfund anno 2010 forårsager. De miljømæssige konsekvenser belyses i en række artikler, der har forskellige vinkler: landbrugsproduktion globale stofstrømme, lavenergihuse, affaldssektoren, naturen og energiforsyning.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem