Geografisk Orientering 2/2009

Danske småøer

Er der noget som et besøg på en lille dansk ø, hvor himlen er stor, historiens vingesus kan aflæses i bygninger og landskab og naturen er allesteds nærværende? Langs de mange kilometer af strande kan landskabets dannelse aflæses i krumodder, klinter og strandenge, foreningslivet er synligt, og det er let at falde i snak med den lokale befolkning.

Dette nummer af Geografisk Orientering handler om alt den megen geografi, der kan opleves ved at besøge de danske øer. Ved at studere øernes udvikling fra fisker- og bondesamfund over industrialiseringen og ind i det nye årtusinde opstår mange spændende problemstillinger, som man kan gribe fat i.
Sammenslutningen af Danske Småøer introducerer hertil i en artikel. Øernes landskab og natur belyses herefter i to artikler.

Befolkningsstatistikkerne fra hver enkelt ø kan sige noget om udviklingen fra slutningen af 1700-tallet og til i dag. En artikel om øproblematikker vil præsentere dette unikke talmateriale, som vi håber vil give inspiration til undervisningen. Konkret belyses udviklingen på Fur i en artikel, men alle de andre øer kan fortælle hver deres udviklingshistorie.


Der er forslag til indholdet af ekskursioner til de små øer samt en øbibliografi. Nogle beretninger fra besøg på småøerne opfordrer til at blive "øhopper". Er det noget for dig, kunne du jo starte med at tilmelde dig Geografforbundets regionale øture til Romsø og Livø, som er omtalt inde i bladet.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem