Geografisk Orientering 2/2007

New Zealand - befolkning og turisme

New Zealand – befolkning og turisme I dette temanummer skal vi så langt væk på Jorden, som vi kan komme. Vi sætter nemlig fokus på Danmarks geografiske modpol på jordkloden – New Zealand. Landet har meget at byde på for geografer, hvilket den indledende artikel kort beskriver. Det har været svært at vælge mellem de mange spændende problemstillinger, men vi har ud fra det muliges kunst fundet en bred introduktion af temaer, som kunne være spændende at arbejde med i undervisningen.

Der er så meget at skrive om New Zealand, at det er blevet til hele to temanumre. Dette første nummer handler om befolkningen og turisterne i New Zealand. Artiklerne belyser befolkningen på forskellig vis. Den oprindelige befolkning, Maorierne og de europæiske tilflytteres livsvilkår gennem tiderne belyses. Desuden er der artikler om de unge, skolen og turisterne. Det andet temanummer får en naturgeografisk vinkel.

Dette nummer indeholder et index over indholdet i Geografisk Orientering fra 2005- 2006. Indexet bringes normalt i det første nummer i ulige år, men er dette år flyttet til nr. 2, fordi årets første nummer skuede fremad med det nye samarbejde mellem Geograforbundet og Geografilærerforeningen for gymnasiet og hf.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem