Geografisk Orientering 2/2006

Kina

I disse år gennemgår Kina en rivende udvikling og vil snart for alvor blive en økonomisk supermagt. Dette har naturligvis øget interessen for Kina. En interesse, hvis væsentlighed er blevet udtrykt således af Napoleon: ”Når Kina vågner, vil Verden ryste”.

Indtil nu er den økonomiske udvikling især kommet den østlige del af landet til gode. En af fremtidens udfordringer bliver at sikre en balanceret vækst, der også inddrager andre dele af Kina. En anden stor udfordring bliver at sikre, at miljøet ikke overbelastes som følge af udviklingen. Uddannelsessektoren har en central rolle i udviklingsstrategierne for at sikre velkvalificeret arbejdskraft til de nye væksterhverv, som i stigende grad præger Kinas økonomi. Dette temanummer beskriver flere brikker og facetter i Kinas udvikling: befolkningsforhold, erhvervslivet, uddannelsområdet og miljø- og energiområdet.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem