Geografisk Orientering 2/2005

Nationalparker i Verden

Nationalparker er et hot politisk emne i disse år – måske skal vi også have nationalparker i Danmark? Dette og næste nummer af Geografisk Orientering vil på hver sin måde beskæftige sig med nationalparker. I dette nummer sætter vi fokus på, hvordan udlandet arbejder med nationalparker: Med hvilket formål er de udpeget? Hvilke problemer knytter der sig til nationalparkerne? Den første artikel ser nærmere på nationalparken som forvaltningsstrategi med udgangspunkt i forskellige nationalparker i Verden og giver samtidig indsigt i, hvorfor Danmark ikke har udpeget nationalparker. De øvrige artikler giver eksempler på nationalparker fra både Sibirien, Mozambique, Canada og det nordlige Skandinavien. Der er meget inspiration at hente lige fra ideer til næste rejsemål til en særlig Internet-baseret undervisning i nationalparker, som ligger langt fra Danmark. Der lægges også op til overvejelser om hvilken forvaltningsstrategi vi skal lægge for det danske landskab. Det tager vi op på årets Geografweekend, der går til pilotprojekt ”Nationalpark Mols Bjerge”. Mere om det i næste nummer af Geografisk Orientering.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem