Geografisk Orientering 1/2010

Afrika - kontrasternes kontinent

Dette temanummer vil tage læserne på en rundrejse i Afrika. Afrika er kontrasternes kontinent, med stor variation i naturforhold, økonomi og store forskelle mellem land og by og rig og fattig. En række artikler baseret på nye forskningsresultater vil gå i dybden med nogle af de (mange) udfordringer som de afrikanske lande står over for. Den første artikel vil fokusere på klimaforandringernes særlige konsekvenser for Vestafrikao g belyser derved nogle andre forandringer end dem, vi normalt hører om. Afrikansk økonomi er præget af to vigtige erhvervssektorer: landbrug og minedrift. Begge sektorer har i årtier været kendetegnet af kontraster mellem småskala subsistensbrug og storskala industriproduktion, mellem lokale markeder og internationale handelsrelationer med multinationale aktører. Tre artikler belyser aktuelle problemstillinger og tendenser inden for de to sektorer samt nye reguleringsformer for landbrugsvarer som måske kan være en løftestang for større udbredelse af fair trade-baseret handel. Afrika er også fremtidens kontinent, med en ung befolkning og store investeringsmuligheder. En artikel beskriver hvordan unge i Ghanas hovedstad, Accra, forsøger at skabe sig en fremtid i vadestedet mellem by og land, det moderne og det traditionelle samfund. Den efterfølges af en artikel der beskriver de seneste års stærke vækst i kinesiske investeringer i Afrika, som både ses som et frisk pust og en betænkelig udvikling i bistandskredse. En tredje artikel beskriver to udviklingsinitiativer som fokuserer på alfabetisering af især kvinder i Burkina Faso, hvor et projekt er startet på dansk græsrodsinitiativ. Sidst, men ikke mindst, er Afrika sansernes kontinent. For de fleste vil de stærke farver, lyde og lugte efterlade dybe indtryk. Den sidste artikel er en rejseberetning der indfanger stemninger og indtryk fra en GO rejse til Burkina Faso i 2009. Vi håber de mange forskellige artikler vil give appetit på mere.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem