Geografisk Orientering 1/2006

Geografi og læring

Året 2006 starter med et nummer med fokus på god geografiundervisning. Nogle af de sidste cand. pæd. i geografi studerende fra DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet) har skrevet en artikel med udgangspunkt i deres specialer. Desværre eksisterer studiet ikke længere.

Under DPU er der etableret en ny kandidatuddannelse, cand. pæd. didaktik, med grendelinger. I øjeblikket er der grendeling i dansk og matematik. Det har været forsøgt at oprette andre grene, fx i naturfag og samfundsfag, men det er ikke lykkedes endnu. Dels fordi det er vanskeligt at se det arbejdsmarked, som kunne optage denne type kandidater, dels fordi et sådan studium kræver ca. 20 studerende pr. årgang. Det er nok usandsynligt, at der oprettes en cand. pæd. didaktik med henblik på geografi. Derfor må seminarierne i fremtiden rekruttere seminarielærere ud fra de faglige universiteter, med risiko for at fagdidaktikken ikke får den plads i læreruddannelsen, som den skal have ifølge bekendtgørelsen. Her og nu er det dog tid til at glæde sig over de specialer, som er kommet på gaden. Vi ønsker med dette nummer at fastholde interessen for god geografiundervisning.

Geografforlaget har stillet et site om undervisning og GIS til rådighed for GO’s læsere i perioden 1. februar – 1. marts 2006. Se månedens link inde i bladet.

Du skal være logget ind for at læse bladet.
Ikke medlem? Bliv medlem